Ar krāšņu zibakciju aicina palīdzēt dzīvniekiem

2016. gada 11. Jūlijs

Šodien, 11. jūlijā Latviešu strēlnieku laukumā notika starptautiska akcija dzīvnieku aizsardzībai “Tu vari palīdzēt”. Ar šo akciju jaunieši – dzīvnieku aizsardzības organizāciju brīvprātīgie no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas un Polijas – vērsa uzmanību uz ikviena cilvēka iespējām mazināt dzīvnieku ciešanas rūpnieciskajā lopkopībā.

Dzīvnieku aizstāvības organizācijas no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas šodien, 11. jūlijā, Vecrīgā rīkoja neparastu un krāšņu zibakciju dzīvnieku aizstāvībai. Zibakcija ir daļa no Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansētā projekta, kura ietvaros tiek izglītoti jaunieši un stiprināta sadarbība starp dzīvnieku aizsardzības organizācijām Baltijas jūras reģionā. Zibakcijas dalībnieki kopīgi atklāja fotogrāfes Džoannas Makartūras lielformāta dzīvnieku fotogrāfijas, teica uzrunas par dzīvnieku aizstāvības darbu savās valstīs un aicināja ikvienu palīdzēt dzīvniekiem, samazinot gaļas un citu dzīvnieku produktu patēriņu.

“Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģijā 2012.-2015. gadam ir konstatēts, ka dzīvnieku labturība Eiropas Savienībā ir nopietni apdraudēta, un patērētāju informēšana ir atzīta par vienu no efektīvākajiem veidiem, kā šo problēmu risināt,” min projekta vadītāja, biedrības “Dzīvnieku brīvība” valdes locekle Katrīna Krīgere. “Ikviena cilvēka spēkos ir palīdzēt dzīvniekiem, samazinot dzīvnieku izcelsmes produktu patēriņu savās ikdienas pārtikas izvēlēs.”

Ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+ atbalstu šobrīd Latvijā notiek apmācības 55 jauniešiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas, kuri darbojas dzīvnieku aizsardzības organizācijās. Šīs apmācības jauniešiem dod iespēju apgūt jaunas zināšanas un prasmes aktīvai līdzdalībai sabiedrības informēšanas un likumu izstrādes procesos, kas saistīti ar dzīvnieku labturību un dzīvnieku produktu ražošanas procesa caurspīdīgumu. Projekta ietvaros tiek arī izstrādāta rokasgrāmata jauniešiem, kuri darbojas kā brīvprātīgie dzīvnieku aizstāvības organizācijās, un notiek virkne citu pasākumu, kas vērsti uz sadarbības stiprināšanu starp dzīvnieku aizstāvības organizācijām Baltijas jūras reģionā.