Aicinām nepieļaut ūdeļu femas būvniecību Papes dabas parkā

2016. gada 29. Marts

Organizācija “Dzīvnieku brīvība” aicina nepieļaut ūdeļu fermas būvniecību aizsargājamajā Papes dabas parka teritorijā Nīcas novadā. Amerikas ūdeles, ko plānots audzēt dabas parka teritorijā, Latvijā ir invazīvas sugas pārstāves, kas bieži izbēg no zvēraudzētavām un viegli adaptējas dzīvei savvaļā, kur posta ūdensputnu ligzdas un mazuļus, nodarot lielus postījumus aizsargājamo ūdensputnu faunai.

Organizācija “Dzīvnieku brīvība” vērsusies Dabas aizsardzības pārvaldē un Nīcas novada domē, aicinot nepieļaut ūdeļu fermas būvniecību aizsargājamajā Natura 2000 teritorijā, Papes dabas parkā. Natura 2000 ir tādu aizsargājamo dabas teritoriju tīkls, kurās vairojas un atpūšas retas un apdraudētas sugas. Natura 2000 mērķis ir nodrošināt, ka Eiropas vērtīgākās un apdraudētākās sugas, kuru saraksti ir ietverti gan Putnu direktīvā, gan Biotopu direktīvā, izdzīvo ilglaicīgi.

Amerikas ūdeles nodara nopietnu kaitējumu dabas parka dzīvniekiem, postot aizsargājamo ūdensputnu ligzdas un mazuļus. Papes dabas parkā ir sastopamas 75 putnu un 19 citu dzīvnieku grupu sugas, kuras ir aizsargājamas Eiropas Savienībā. Parka teritorijā ligzdo 48 Latvijā īpaši aizsargājamas putnu sugas. Papes dabas parks ir izveidots ar mērķi aizsargāt ligzdojošos un caurceļojošos putnus.

SIA “Minkland” iecerējusi Papes dabas parka teritorijā būvēt jaunu zvēraudzētavu, kurā plānots audzēt Amerikas ūdeles – invazīvas sugas pārstāves, kas bieži izbēg no zvēraudzētavām un viegli adaptējas dzīvei Latvijas dabā. Papes dabas parkā Amerikas ūdeles nodara lielus postījumus aizsargājamo ūdensputnu faunai, tādēļ dabas parka “Pape” dabas aizsardzības plānā 2007.–2018. gadam kā viena no prioritātēm noteikta tieši Amerikas ūdeļu izķeršana. Amerikas ūdeļu izķeršanu kopš 2007. gada īsteno dabas parka administrācija.

“Zvēraudzētāju vēlme attīstīt savu biznesu aizsargājamā dabas teritorijā, blakus dabas liegumam, liecina par biedējošu alkatību un rūpju trūkumu par vides un dzīvnieku aizsardzību,” norāda biedrības “Dzīvnieku brīvība” valdes locekle Katrīna Krīgere. “Ūdeļādas mūsdienās nav nepieciešama prece, turklāt to ražošana nodara lielas ciešanas dzīvniekiem un kaitē dabai.”

Savvaļā Amerikas ūdeles ik dienas pārvietojas pa vairāku kvadrātkilometru plašu teritoriju un dzīvo mežainos apvidos, kuru tuvumā ir upes vai ezeri. Ūdeles dabā aptuveni pusi laika pavada ūdenī, medījot ūdens dzīvniekus un putnus. Kažokzvēru audzētavās ūdeles tur 0.25 kvm režģu sprostos aptuveni līdz pusgada vecumam, kad tās tiek nosmacētas ar gāzi, lai iegūtu viņu kažokādas. Iecerētajā zvēraudzētavā Nīcas pagastā plānots izaudzēt ap 20 000 Amerikas ūdeļu gadā.

Ūdeļu fermas būve paredzēta dabas parka zonā, aptuveni pusotra kilometra attālumā no dabas lieguma zonas. Papes ezera lieguma zona ir tieši savienota ar plānotās ūdeļfermas zemes gabalu caur grāvju sistēmu. Dabas parka zona ir izveidota, lai saglabātu dabas parku atpūtai un izglītošanai, kā arī samazinātu saimnieciskās darbības ietekmi uz dabas lieguma zonu.