Baltijas dzīvnieku aizstāvji izveidojuši rokasgrāmatu jaunajiem aktīvistiem un veicinājuši savstarpējo sadarbību

2016. gada 05. Septembris

Baltijas dzīvnieku tiesību aizsardzības biedrības ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+ atbalstu veiksmīgi īstenojušas šā gada februārī uzsākto starptautisko projektu. Tā norises laikā organizācijas izveidojušas sadarbības tīklu, radījušas novatorisku digitālu rokasgrāmatu jaunajiem aktīvistiem, organizējušas Rīgā iespaidīgu demonstrāciju un noturējušas vairākus pasākumus ar mērķi uzlabot organizācijās iesaistīto jauniešu prasmes un veicināt ciešāku sadarbību.

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ atbalstītajā projektā piedalījās organizācijas no Igaunijas (“Loomade Nimel”), Latvijas (“Dzīvnieku Brīvība”), Lietuvas (“Tušti Narvai”) un Polijas (“Otwarte Klatki”). Projekta ietvaros tika izveidota 48 lappušu gara digitāla rokasgrāmata jauniešiem “Kļūsti aktīvs dzīvnieku labā”, kurā apkopota noderīga informācija par iespējām kļūt pilsoniski aktīviem, iesaistoties nevalstisko organizāciju īstenotajā  dzīvnieku aizsardzības darbā. Baltijas valstīs šis ir pirmais tāda veida izdevums, kas pieejams angļu, latviešu, poļu, lietuviešu un igauņu valodās.

“Mums ir liels prieks piedāvāt šo jaunajiem dzīvnieku aizstāvjiem domāto rokasgrāmatu, turklāt mēs paužam cerību, ka tā būs noderīga ne tikai dzīvnieku tiesību aktīvistiem, bet arī sabiedrībai kopumā,” teica projekta galvenā koordinatore Katrīna Krīgere. Rokasgrāmatā aplūkoti tādi jautājumi kā darba vadība, stratēģija, līdzekļu vākšana, darbošanās komandā un pozitīvu rezonansi raisoša saziņa ar medijiem. Rokasgrāmata pieejama īpaši šim projektam radītā mājas lapā www.nearnetwork.org, kas satur informāciju par projekta ietvaros izveidoto sadarbības tīklu starp Austrumeiropas dzīvnieku tiesību organizācijām.

Jūlijā Latvijā tika organizēts apmācību pasākums, kurā 55 jaunie brīvprātīgie dzīvnieku aizstāvji ieguva jaunas prasmes un zināšanas, kādas nepieciešamas aktīvai dalībai nacionālās politikas veidošanā  saistībā ar lauksaimniecības caurskatāmību un dzīvnieku dzīves apstākļu uzlabošanu. Vienlaikus Rīgā tika organizēta iespaidīga demonstrācija, kuras mērķis bija pievērst uzmanību dzīvnieku labturības problēmām rūpnieciskajā lopkopībā un ikviena cilvēka iespējām palīdzēt dzīvniekiem. Šis notikums tika plaši atspoguļots masu medijos.

Projektā bija iekļauts arī ievērojams daudzums mazāka mēroga pasākumu, tādējādi stiprinot sadarbību iesaistīto organizāciju starpā; tika radīta arī vienota informācijas apmaiņas sistēma dzīvnieku aizstāvības organizāciju vidū.

“Mums ir prieks, ka esam veiksmīgi īstenojuši projektu un sasnieguši visus tajā izvirzītos mērķus. Kā zināms, tieši bērni un jaunieši ir tie, kas visspēcīgāk un visdziļāk jūt līdzi dzīvniekiem, bet tajā pašā laikā saskaras ar dzīvnieku labturības problēmām lauksaimniecībā un izklaides industrijā. Šeit  jauno aktīvistu intereses sakrīt ar Eiropas Komisijas viedokli, jo ES Dzīvnieku labturības un aizsardzības  stratēģija 2012 – 2015 dzīvnieku labturību Eiropas Savienībā uzskata par neapmierinošu, un patērētāju informēšanu un izglītošanu par vienu no efektīvākajiem veidiem, kā šo situāciju uzlabot. Ar šo projektu mēs esam devuši savu ieguldījumu problēmas risināšanā,” teica Krīgere.

Projekts tika organizēts stratēģiskās partnerības programmas ietvaros, un tā norise kļuva iespējama, pateicoties Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” atbalstam.