Baltijas dzīvnieku aizstāvji stiprina sadarbību un veicina iesaisti pilsoniskajā sabiedrībā

2016. gada 24. Februāris

Baltijas dzīvnieku aizsardzības organizācijas ir uzsākušas starptautisku projektu ar mērķi stiprināt sadarbību starp dzīvnieku aizstāvības organizācijām Baltijas jūras reģionā un veicināt pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos dzīvnieku aizstāvības jautājumu risināšanā.

Projektu finansē Eiropas Savienība un tajā piedalās organizācijas no Latvijas (Dzīvnieku brīvība), Igaunijas (Loomade Nimel), Lietuvas (Tušti Narvai) un Polijas (Otwarte Klatki). Projekta ietvaros tiks izstrādāta rokasgrāmata “Kļūsti aktīvs dzīvnieku labā”, kas paredzēta jauniešiem, kuri vēlas iesaistīties dzīvnieku aizstāvības darbā vai jau darbojas kā brīvprātīgie dzīvnieku aizstāvības organizācijās. 2016. gada vasarā projekta ietvaros notiks arī apmācības 44 jauniem dzīvnieku aizsardzības brīvprātīgā darba veicējiem, ļaujot iegūt jaunas prasmes un zināšanas aktīvai līdzdalībai sabiedrības informēšanas un likumu izstrādes procesos, kas saistīti ar dzīvnieku labturību un dzīvnieku produktu ražošanas procesa caurspīdīgumu. Projekta ietvaros notiks arī virkne citu pasākumu, kas vērsti uz sadarbības stiprināšanu starp dzīvnieku aizstāvības organizācijām Baltijas jūras reģionā. Projekta rezultāti būs brīvi pieejami un izmantojami citām ieinteresētajām nevalstiskajām organizācijām.

“Mūsdienās sabiedrībai, tostarp jauniešiem, arvien vairāk rūp dzīvnieku aizsardzības jautājumi. Tajā pašā laikā mēs esam liecinieki daudzām dzīvnieku labturības problēmām gan industriālajā lopkopībā, gan izklaides industrijā, piemēram, dzīvnieku cirkos. Šajā jautājumā jauno aktīvistu un Eiropas Komisijas intereses sakrīt, jo arī Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģijā 2012.–2015. gadam ir konstatēts, ka dzīvnieku labturība Eiropas Savienībā ir nopietni apdraudēta, un patērētāju informēšana un izglītošana ir atzīta par vienu no efektīvākajiem veidiem, kā šo problēmu risināt. Diemžēl līdz šim šāda veida informācija nav bijusi pietiekami plaši pieejama Austrumeiropas valstīs. Mūsu spēkos ir šo situāciju mainīt,” komentē projekta vadītāja, biedrības “Dzīvnieku brīvība” valdes locekle Katrīna Krīgere. Projekts tiek īstenots stratēģisko partnerību jomā un notiek ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+ atbalstu.

Erasmus+

 

Tags: