Meklējot brīvību: sociālo kustību loma dzīvniektiesību tapšanā

2013. gada 22. Februāris

"Dzīvnieku brīvības" organizētais 11. janvāra pasākums ar vieslektoriem no Loomade Nimel (Dzīvnieku vārdā, Igaunija), Oikeutta eläimille (Taisnīgumu dzīvniekiem, Somija) un Otwarte Klatki (Atvērtie sprosti, Polija) bija labi apmeklēts. Aplūkot foto.