Zvēraudzēšana

Dzīvnieku ētika mūsdienu sabiedrībā
 
Kažokādas ir mazsvarīga modes prece, kurai mūsdienās ir pieejamas dažādas alternatīvas. Arvien vairāk cilvēku uzskata, ka nedrīkst pakļaut dzīvniekus ilgstošām ciešanām sabiedriski nenozīmīga mērķa dēļ, tādu kā kažokādas mēteļi un modes aksesuāri.
 

 

Fakti par kažokzvēru audzēšanas likumdošanu
 
Arvien lielāka sabiedrības daļa izvēlas neatbalstīt kažokzvēru audzēšanu, pieaugot bažām par dzīvnieku labturību un kažokādu neētiskumu. Daudzas ES valstis jau pieņēmušas likumus, kas aizliedz vai ierobežo kažokzvēru audzēšanu, bet ir vajadzīgi turpmāki pasākumi.
 

 

Dzīvnieku labturības problēmas zvēraudzētavās
 
Ūdeles un lapsas ir galvenās sugas, ko audzē kažokādām. Tie ir aktīvi gaļēdāji, kas dabā pārvietojas plašā teritorijā. Šie dzīvnieki pēc dabas ir nepiemēroti turēšanai stiepļu sprostos.
 

 

Zvēraudzēšana
 
Katru gadu vairāk nekā 100 miljoni dzīvnieku tiek izaudzēti un nogalināti savu kažoku dēļ. Vairāk nekā 95 % no pasaulē pārdotajiem kažokiem nāk no zvēraudzētavu dzīvniekiem – ūdelēm, lapsām, jenotsuņiem, trušiem un šinšillām. Zvēraudzētavās dzīvnieki savu mūžu pavada sprostu baterijās, kur tiem nav iespējas izpaust savu dabisko uzvedību.

Turot šauros būros plēsējus, kam dabā ir plašas teritorijas, rodas smagas dzīvnieku labturības problēmas, piemēram, pašsakropļošanās un inficētas brūces.