Zvēraudzēšana

Dzīvnieku ētika mūsdienu sabiedrībā
 
Kažokādas ir mazsvarīga modes prece, kurai mūsdienās ir pieejamas dažādas alternatīvas. Arvien vairāk cilvēku uzskata, ka nedrīkst pakļaut dzīvniekus ilgstošām ciešanām sabiedriski nenozīmīga mērķa dēļ, tādu kā kažokādas mēteļi un modes aksesuāri.
 

 

Fakti par kažokzvēru audzēšanas likumdošanu
 
Arvien lielāka sabiedrības daļa izvēlas neatbalstīt kažokzvēru audzēšanu, pieaugot bažām par dzīvnieku labturību un kažokādu neētiskumu. Daudzas ES valstis jau pieņēmušas likumus, kas aizliedz vai ierobežo kažokzvēru audzēšanu, bet ir vajadzīgi turpmāki pasākumi.
 

 

Dzīvnieku labturības problēmas zvēraudzētavās
 
Ūdeles un lapsas ir galvenās sugas, ko audzē kažokādām. Tie ir aktīvi gaļēdāji, kas dabā pārvietojas plašā teritorijā. Šie dzīvnieki pēc dabas ir nepiemēroti turēšanai stiepļu sprostos.
 

 

Zvēraudzēšana
 
Katru gadu vairāk nekā 100 miljoni dzīvnieku tiek izaudzēti un nogalināti savu kažoku dēļ. Vairāk nekā 95 % no pasaulē pārdotajiem kažokiem nāk no zvēraudzētavu dzīvniekiem – ūdelēm, lapsām, jenotsuņiem, trušiem un šinšillām. Zvēraudzētavās dzīvnieki savu mūžu pavada sprostu baterijās, kur tiem nav iespējas izpaust savu dabisko uzvedību.

Turot šauros būros plēsējus, kam dabā ir plašas teritorijas, rodas smagas dzīvnieku labturības problēmas, piemēram, pašsakropļošanās un inficētas brūces.
 

 

Zvēraudzētavas neievēro dzīvnieku labturības pamatprasības
 
Daudzi pētījumi rāda, ka lapsas un ūdeles ikdienā izjūt spēcīgu tieksmi uz noteiktu uzvedību, kura tām ir pilnībā liegta, kad tās tiek turētas sprostos. Fiziskās un psiholoģiskās ciešanas, kas dokumentētas zvēraudzētavu izpētēs, to skaitā tādu audzētavu, kas ieguvušas "augstu labturības standartu" sertifikātu, skaidri parāda, ka kažokzvēru audzētavu sprostu sistēmas neizpilda galvenās dzīvnieku labturības pamatprasības un nav savienojamas ar ES likumdošanu.
 

 

Zvēraudzēšana Latvijas tautsaimniecībā
 
Zvēraudzēšanas nozīme Latvijas tautsaimniecībā ir samazinājusies un tā ir nerentabla nozare ar relatīvi mazu samaksāto nodokļu apjomu. Modes zīmolu atteikšanās no kažokādām un kreditoru viedoklis norāda, ka šī brīža starptautiskā krīze zvēraudzēšanā var nebūt pārejoša. Ražošanas faktoriem (darbaspēkam un kapitālam) kļūstot pieejamiem citām nozarēm, kopējie budžeta ieņēmumi var pieaugt.